Privacy Policy

Privacy is van groot belang voor ons en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Dit document is niet bedoeld als overeenkomst en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Het Nederlandse bedrijf JK-Beauty VOF (“JK-Beauty”) is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Bosweg 15
6471 GV Eygelshoven
The Netherlands

Onze website is https://www.korean-aloe.com
Kamer van Koophandel registratienummer: 68891520
BTW-nummer: NL857635815B01

Waar slaan we uw gegevens op?

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kunnen ook worden overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Voor overdrachten buiten de EER gebruikt JK-Beauty standaardcontractbepalingen en een Privacy Shield als waarborg voor landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen ons bedrijf, met toeleveranciers en softwareleveranciers. Een eventuele voorgenoemde derde partij fungeert in deze gevallen slechts als de verwerker van de persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens namens JK-Beauty.

We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten JK-Beauty voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten. De categorieën derde partijen kunt u vinden onder elk specifiek proces hieronder.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang:

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met JK-Beauty die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit:

Wanneer JK-Beauty  uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:

U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Als u een account hebt, kunt u uw persoonsgegevens aanpassen op uw accountpagina’s.

Recht op verwijdering:

U hebt het recht om op elk moment de door JK-Beauty verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* u hebt een lopende zaak met de klantenservice

* u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden

* u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij JK-Beauty, ongeacht de betalingswijze

* u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt

* indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van JK-Beauty. JK-Beauty zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:

* de instructies volgen in elke marketingmail

* de instellingen van uw account aanpassen

Recht op restrictie:

U hebt in de volgende omstandigheden het recht om JK-Beauty te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

* als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van JK-Beauty, beperkt JK-Beauty elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang,

* indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet JK-Beauty elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens,

* als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens,

* als JK-Beauty de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus maar we zijn te klein om een fulltime Data Protection Officer te hebben die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt onze medewerkers daarom altijd vragen om de informatie via support@korean-aloe.com.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Indien u van mening bent dat JK-Beauty uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten.